Varför ska jag handla ekologiskt?

När du väljer ekologiskt och KRAV-märkt kan du känna dig lugn med att maten odlats utan naturfrämmande bekämpningsmedel och klimatskadlig konstgödsel, samt att djuren haft det extra bra. Till exempel får kor på ekologiska gårdar extra mycket tid till att beta, få frisk luft och motion. Och när de betar håller de landskapet öppet och skapar en trivsam miljö för humlor och bin.

Vad är naturfrämmande bekämpningsmedel?

Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel är kemikalier som används i konventionell odling för att få bort ogräs, svamp och skadliga insekter. På ekologiska och KRAV-certifierade gårdar används inte naturfrämmande bekämpningsmedel. I stället tillämpar man förebyggande och mekaniska metoder, till exempel varierad växtföljd, motståndskraftiga sorter, mekanisk ogräsrensning och naturlig bekämpning av skadedjur och sjukdomar. Naturligt förekommande ämnen är tillåtna i ekoproduktion, till exempel järnfosfat (mot sniglar) och svavel (mot svamp och kvalster).

På ekologiska gårdar är det i genomsnitt 50 procent större artrikedom av växter och pollinerare som humlor och bin. Forskning visar att naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel påverkar växter, insekter och mikroorganismer negativt och att avsaknaden av dessa är en viktig anledning till större biologisk mångfald i ekologisk produktion. Läs mer på ekofakta.se

Vad menar ni med att man slipper över 160 kemiska bekämpningsmedel när man väljer ekologiskt?

I ekologiskt jordbruk använder man mekanisk bekämpning för att komma till rätta med ogräs och främst naturliga metoder för att hantera skadedjur och mögelangrepp. De kemiska preparat som är tillåtna är till exempel vegetabiliska oljor, feromoner och såpa.

De kemiska bekämpningsmedel som tillåts inom o-ekologisk odling kan däremot föra med sig större risker för människors hälsa och miljön. I skrivande stund (augusti 2023) är 182 olika kemiska ämnen tillåtna för användning i svenskt jordbruk, enligt Kemikalieinspektionen. Endast en liten bråkdel av dessa, runt 10-12 stycken, är tillåtna i svensk ekologisk odling. På så sätt kan man säga att man slipper eller väljer bort över 160 kemiska bekämpningsmedel när man väljer livsmedel från ekologiskt jordbruk.

Texten ovan är granskad av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Källor:

På Kemikalieinspektionens hemsida finns ett register där man kan se hur många kemiska ämnen som är tillåtna i svenskt jordbruk. Registret finns tillgängligt här.

På ekofakta.se kan du läsa mer om vad forskningen säger om ekologiskt jordbruk, däribland kan du här läsa om de ämnen som är tillåtna inom den ekologiska produktionen.

En kartläggning som genomförts av miljöorganisationen Global 2000 på uppdrag av IFOAM Organics Europe visar att de substanser som är tillåtna inom konventionell produktion i EU utgör större risker för människors hälsa och miljön än de substanser som är tillåtna inom ekologisk produktion. Kartläggningen finns tillgänglig här: Toxicological Comparison of Pesticide Active Substances Approved for Conventional vs. Organic Agriculture in Europe

 

Påverkar kemiska bekämpningsmedel grundvattnet?

En av de största vinsterna med ekologiskt jordbruk är att det främjar rent vatten. Ekologiska lantbrukare använder inte naturfrämmande bekämpningsmedel som kan sprida sig till sjöar, hav och vattendrag.

Det svenska miljöövervakningsprogrammet hittar rester av en rad olika bekämpningsmedel i vårt yt- och grundvatten varje år. När Länsstyrelsen 2016 undersökte de grundvattentäkter där skånska kommuner hämtar sitt dricksvatten hittade man bekämpningsmedel i 22 av 27 grundvattentäkter. I några fall var halterna så höga att vattnet var otjänligt som dricksvatten. Läs mer om det här.

Är konstgödsel dåligt för klimatet?

Ekologisk mat är odlad utan konstgödsel, som orsakar utsläpp av växthusgaser både vid produktion och användning. Ekologiska lantbrukare använder naturlig gödsel i stället, för att ge näring till jorden så att frukter, grönsaker, spannmål och annat kan växa.

600 000 ton CO2 – så mycket växthusgaser slipper Sverige varje år genom att ekologiska lantbrukare inte använder konstgödsel. Vill du veta hur vi har räknat ut det? Ladda ner och läs rapporten Jordbruket och klimatet – ett helhetsgrepp.

Vilka tillsatser får inte användas i ekologiska livsmedel?

Enligt eko-reglerna är det inte tillåtet att använda syntetiska färgämnen, smakämnen, konserveringsmedel eller sötningsmedel. Inte heller någon ohållbart producerad palmolja.

Av de cirka 320 tillsatserna som är tillåtna inom EU får endast 50 stycken användas i ekologiska livsmedel. I KRAV-märkta livsmedel är ännu färre tillsatser tillåtna. Exempel på tillsatser som får användas i ekologisk produktion är salt, äppelsyra, mjölksyra och bivax. På www.aktavara.se finns en komplett lista på de tillsatser som får användas i ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Varför är det bra att ekologiska kor får beta extra mycket?

På ekologiska och KRAV-märkta mjölkgårdar får korna gå ute och beta extra mycket. Under sommaren får de vara ute mer än halva dygnet. På så sätt håller korna landskapet öppet, får utlopp för sitt naturliga beteende och skapar en trivsam miljö för humlor, bin och andra viktiga pollinerare. Läs mer på ekofakta.se

Hur vet jag vad som är ekologiskt?

Vem som helst får inte kalla sig ekologisk. All ekologisk mat är kontrollerad av oberoende och ackrediterade certifieringsorganisationer och alltid märkt med EU-lövet (EU:s ekomärke). Många producenter väljer att också att märka sina produkter med KRAV-märket. Det innebär att produkterna lever upp till ytterligare regler för extra god djurvälfärd, klimat och vilka tillsatser som får användas i förädlingen.

Räcker den ekologiska maten till alla?

Ju fler som efterfrågar ekologisk mat, desto fler lantbrukare skulle ha möjlighet att ställa om. Det råder inte matbrist i världen i dag – maten räcker mer än väl för att föda alla. Svält och fattigdom är främst en politisk fråga, enligt bedömare på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Flera vetenskapliga studier och rapporter pekar på att vi kan föda världen med ekologisk produktion utan att kraftigt öka markanvändningen. För att lyckas med det behöver vi göra andra viktiga åtgärder som att minska matsvinnet och minska odlingen av det som går direkt till djurfoder och odla mer av det som vi människor kan äta direkt.

Läs mer: